A vu The Good Wife, saison 4, épisode 22

​A vu The Good Wife, saison 4, épisode 21

A vu The Good Wife, saison 4, épisode 20

A vu The Good Wife, saison 4, épisode 19

A vu The Good Wife, saison 4, épisode 18

​A vu The Good Wife, saison 4, épisode 17

A vu The Good Wife, saison 4, épisode 16

A vu The Good Wife, saison 4, épisode 15

​A vu The Good Wife, saison 4, épisode 14

​A vu The Good Wife, saison 4, épisode 13

A vu The Good Wife, saison 4, épisode 12

​A vu The Good Wife, saison 4, épisode 11

​A vu The Good Wife, saison 4, épisode 10

A vu The Good Wife, saison 4, épisode 9

​A vu The Good Wife, saison 4, épisode 8

A vu The Good Wife, saison 4, épisode 7

A vu The Good Wife, saison 4, épisode 6

​A vu The Good Wife, saison 4, épisode 5

​A vu The Good Wife, saison 4, épisode 4

​A vu The Good Wife, saison 4, épisode 3

A vu The Good Wife, saison 4, épisode 2

​A vu The Good Wife, saison 4, épisode 1